Kanun ve Yönetmelikler

HAYVANLARI KORUMA KANUNU
 
HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
 
DENEYSEL VE DİĞER BİLİSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN DENEY HAYVANLARININ KORUNMASI
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ