A-Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar:

1-      Üniversitemiz Hayvan Deneyleri Yerel Etil Kurulu'na yapacağınız başvurularda başvuru evraklarının 2 (iki) nüsha olmasına, imzaların proje yürütücüsü ve çalışma ekibi tarafından tam ve eksiksiz olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

2-      Başvurular, Namık Kemal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, araştırmaya katılan tüm araştırmacılar tarafından imzalanmış Namık Kemal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Taahhütnamesi ve iki adet fulltext literatür (proje çalışmasının genel konusu veya metodolojisi ile ilgili olmalı) ile yapılır. 

3-      Başvuru evrakları içerisinde canlı hayvanla temasta bulunan kişilere ait ‘Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası’ (önlü arkalı fotokopi / dosya no / karar no) mutlaka bulunmalıdır.

4-      Etik kurul yazışmaları “GİZLİ” gizlilik derecesinde yapıldığı için başvurular NKÜHADYEK Sekreteryasına elden yapılmalıdır. 

5-      Etik Kurul, her ay bir kez toplanır. Başvuruların yoğunluğu dikkate alınarak aynı ay içinde ikinci kez toplantı düzenlenebilir. Başvuruların, en geç toplantıdan 1 (Bir) hafta önce Sekretaryaya teslim edilmesi gerekmektedir.

6-      Başvuru formları doldurulurken, Türkçe yazım kurallarına dikkat edilmeli, başlıkta ve tüm projede mümkün olduğu kadar Türkçe karakter kullanılmalıdır. İlaç isimleri Türkçe okunuşları parantez içerisinde belirtilmelidir.

7-      Kısaltmalar yazıda ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılarak yanına parantez içinde kısaltılmış hali eklenmeli ve bundan sonra tüm yazıda ilgili terim kısaltılmış olarak kullanılmalıdır.

8-      Çalışmada kullanılacak ilaçların etken maddelerinin adları ve bitki isimlerinin ise Latince ismi, yanında parantez içinde italik olarak Türkçe ismi ve familyası belirtilmelidir.

9-      Projeye temel oluşturan kaynaklar belirtilmelidir.

10-    Etik Kurul tarafından onaylanmış araştırmanın ilgili tüm bilgi ve belgeleri Etik Kurulun istemesi durumunda vermek üzere araştırmanın bitirilmesinden itibaren beş yıl süreyle saklanır.

11-    Araştırmada ismi bulunan tüm araştırmacıların Etik Kurul karşısında sorumlulukları eşittir.

12-    Başvuru formundaki literatür bilgisi NKÜ-Tez Yazım Klavuzuna (metin içerisinde kaynak gösterme bölümü) uygun olarak düzenlenmelidir.

13-    Başvuru formları yazılı ve dijital ortamda (bir CD’ye pdf formatında yazdırılmalı veya pdf dosyası nkühadyek@nku.edu.tr adresine gönderilmelidir.) Kurul sekreteryasına teslim edilmelidir.

14-     Bir proje içerisinde kullanılan canlı/ölü hayvanın kendisi, organ ve/veya dokularının bir başka çalışmada kullanılmasına yönelik yapılan hibe proje başvurularında araştırmacıların hibe proje formunu eklenmesi gerekmektedir.

 

B- Başvuru için Gerekli Formlar:

 

C- Proje Personeli Ekle - Çıkar Formu

 

D- Hibe Proje Formu

 

E- NKÜ - Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge